43/2020 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri ile Tefeciliciliğin Önlenmesine ilişkin çıkartılan yasa kapsamında, 31 AralIk 2020 tarihi itibariyle faaliyetlerimizi durdurduğumuzu ve 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren münhasıran geçmiş dönemlerde kullandırılan kredilerin tahsilatı şeklinde faaliyet göstereceğimizi kamuoyuna duyururuz.

Nicosia Finans
Şht. Erdoğan Mustafa Sok. No:7, Yenişehir Lefkoşa
0392 228 2636 - 0392 227 9225
info@nicosiafinance.com